Gabinet Rehabilitacji funkcjonalnej i Terapii Bólu

Głównym profilem działania Gabinetu Rehabilitacji Funkcjonalnej i Terapii Bólu Fizjo-Adventure jest terapia funkcjonalna osób ze schorzeniami i urazami układu nerwowego oraz szeroko rozumiana terapia bólu w obrębie narządu ruchu.

Placówka umożliwia swoim pacjentom odbywanie kompleksowej rehabilitacji prowadzonej przez wyspecjalizowany zespół terapeutów. Stosowany przez nas proces usprawniania opiera się na uznanych i cenionych na całym świecie metodach terapeutycznych.

 

Prowadzimy terapię pacjentów:

  • Z bólem występującym w przebiegu schorzeń kręgosłupa i stawów obwodowych, dysfunkcjach mięśniowo-powięziowych oraz z  bólem i  i zawrotami  głowy.
  • Po przebytych udarach.
  • Z uszkodzeniami rdzenia kręgowego,
  • Po urazach czaszkowo - mózgowych,
  • Z problemami neurologicznymi takimi jak stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne(SLA), mózgowe porażenie dziecięce (MPD), przepukliny oponowo - rdzeniowe,
  • Z dystrofią mięśniową,
  • Po urazach sporowych i zabiegach chirurgicznych
  • Ze skoliozą / wadami postawy,
  • Z problemami z pokonywaniem barier architektonicznych.

Nasza lokalizacja