Cennik

Cennik ważny od 01.02.2017

Konsultacja fizjoterapeutyczna – 50,00

KINEZYTERAPIA

1. Terapia indywidualna według metod neurofizjologicznych (60 min.) – 80,00
2. Terapia indywidualna według metod neurofizjologicznych (30 min.) – 40,00
3. Terapia indywidualna według metod neurofizjologicznych (60 min. przy udziale dwóch terapeutów) – 100,00
4. Terapia indywidualna według metod neurofizjologicznych (90 min.) – 110,00
5. Terapia indywidualna według metod neurofizjologicznych (90 min. przy udziale dwóch terapeutów) – 130,00
6. Terapia tkankowa – 80,00
7. Terapia czaszkowo-krzyżowa -80,00
8. Terapia na Platformie Schumanna (30 min.)- 40,00
9. Wkładki ortopedyczne lub sportowe – (dorośli 250,00)
10. Wkładki ortopedyczne lub sportowe – (dzieci 150,00)
11. Instruktaż – udary mózgowe, zaprotezowanie po amputacji – 70,00
12. Rehabilitacja i instruktaż w domu pacjenta na terenie Piotrkowa Trybunalskiego – 90,00
13. Rehabilitacja i instruktaż w domu pacjenta poza terenem Piotrkowa Trybunalskiego – 100,00
14. Aplikacja – kinesiologytaping – 15,00

FIZYKOTERAPIA
1. Ultradzwięki – 8,00
2. Ultrafonoforeza – 9,00
3. Terapia prądami diadynamicznymi – 7,00
4. Galwanizacja – 8,00
5. Jonoforeza – 7,00
6. Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko- 8,00
7. Elektrostymulacja mięśni porażonych spastycznie (tono liza)- 8,00
8. Elektrostymulacja mięśni w skoliozach- 8,00
9. Przezskórna stymulacja Tens – 7,00
10. Terapia prądami diadynamicznymi- 8,00
11. Prądy Traberta (ultra bodźcowe)- 7,00