Cennik

Cennik ważny od 01.01.2020

Konsultacja fizjoterapeutyczna – 60,00

KINEZYTERAPIA

1. Terapia indywidualna według metod neurofizjologicznych (60 min.) – 100,00
2. Terapia indywidualna według metod neurofizjologicznych (30 min.) – 50,00
3. Terapia indywidualna według metod neurofizjologicznych (60 min. przy udziale dwóch terapeutów) – 1100,00
4. Terapia indywidualna według metod neurofizjologicznych (90 min.) – 120,00
5. Terapia indywidualna według metod neurofizjologicznych (90 min. przy udziale dwóch terapeutów) – 140,00
6. Terapia tkankowa – 100,00
7. Terapia czaszkowo-krzyżowa -100,00
8. Terapia na Platformie Schumanna (30 min.)- 45,00
9. Wkładki ortopedyczne lub sportowe – (dorośli 160,00-190,00)
10. Wkładki ortopedyczne lub sportowe – (dzieci 120,00-150,00)
11. Instruktaż – udary mózgowe, zaprotezowanie po amputacji – 100,00
12. Rehabilitacja i instruktaż w domu pacjenta na terenie Piotrkowa Trybunalskiego – 110,00
13. Rehabilitacja i instruktaż w domu pacjenta poza terenem Piotrkowa Trybunalskiego – 120,00
14. Aplikacja – kinesiologytaping – (20,00-40,00)