O firmie

O firmie

Nieustanne kształcenie jest obecnie podstawowym wymogiem świadczenia usług fizjoterapeutycznych na wysokim poziomie. W celu zoptymalizowania efektów naszych działań, wykorzystujemy najnowsze metody skutecznego leczenia. Opieramy się na doświadczeniach specjalistów z całego świata. Jako zespół pomagamy pacjentom wykorzystując narzędzia terapeutyczne, takie jak:

Terapia neurologiczna:

 • NDT Bobath dla dorosłych
 • PNF rozwijający
 • PNF w urazach rdzenia
 • PNF w wodzie, PNF z terapią manualną i neuromobilizacjami, PNF i skoliozy
 • Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu
 • Nauczanie pływania wg koncepcji Halliwick

Terapia ortopedyczna:

 • Kończyna dolna – diagnostyka i elementy terapii
 • Stabilizacja stawów (Centralna i obwodowa)
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg koncepcji Briana Mulligana
 • Terapia manualna wg standardów IFOMPT Stanisława Legockiego
 • Terapia manualna wg Karela Lewita
 • Nowoczesna terapia kręgosłupa w aspekcie dysfunkcji narządów wewnętrznych

Terapia tkanek miękkich:

 • Terapia punktów spustowych
 • Masaż klasyczny
 • Integracja strukturalna
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Rozluźnienie mięśniowo-powięziowe
 • Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie, punkty spustowe, ból

Terapia pediatryczna:

 • Analiza w terapia zaburzeń chodu
 • NDT Bobah dla dzieci
 • PNF w pediatrii
 • Analiza i terapia dziecka zagrożonego
 • Mała motoryka
 • Stymulacja prelingwalna i fizjoterapia w neonatologii

Inne terapie:

 • Kinezjotaping
 • Stawy skroniowo-żuchwowe: diagnostyka i terapia
 • Medyczny Trening Terapeutyczny
 • Opieka geriatryczna
 • Kurs Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Terapia kranio-sakralna (czaszkowo-krzyżowa) w podejściu biodynamicznym
 • Manualny drenaż limfatyczny

Firma Godna Zaufania

Certyfikat dobrej praktyki fizjoterapeutycznej