Terapeuci

[toggles class=”yourcustomclass”] [toggle title=”Właściciel – Monika Wendykier” class=”in”]

DSC_7277Mgr fizjoterapii (AWF Kraków)

Kursy i szkolenia:

 • Terapia Manualna wg standardu IFOMPT
 • MT I – w trakcie szkolenia
 • Medyczny Trening Terapeutyczny w dysfunkcjach mięśni dna miednicy z uwzględnieniem czynników neurofizjologicznych i wegetatywnych.
 • Kończyna dolna –diagnostyka i elementy terapii
 • Kinezjotaping
 • Masaż Tkanek Głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe.
 • Terapia Czaszkowo-Krzyżowej w podejściu biodynamicznym:
 • I Teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo- krzyżowego
 • II Pływy i pulsacje- biodynamiczny mechanizm terapii.
 • III Zaawansowane techniki terapii czaszkowo – krzyżowej ( układy terapeutyczne – praktyka).
 • IV Trauma –somatoemocjonalne odwijanie, zaiskrzenia.
 • V Zasady pracy terapeutycznej z dziećmi – obejmujący anatomię i fizjologię systemu craniosacralnego oraz stosowane układy terapeutyczne.
 • VI Zasady pracy terapeutycznej z kobietą w ciąży, noworodkiemi niemowlęciem obejmujący teorię oraz stosowane układy terapeutyczne.
 • Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu:
 • I Badanie i planowanie fizjoterapii chorych z patologią napięcia mięśniowego.
 • II Reedukacja chodu po udarze mózgu.
 • III Reedukacja funkcji kończyny górnej
 • Kończyna dolna –diagnostyka i elementy terapii
 • Koncepcja NDT Bobath dla dorosłych,
 • Kurs rozwijający koncepcji PNF,
 • Kurs PNF w wodzie,
 • Kurs PNF w połączeniu z terapią manualną i neuromobilizacjami,
 • Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg koncepcji Briana Mulligana.
 • Kurs zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie, punkty spustowe, ból.
 • Kurs Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • Kurs nauczania pływania wg koncepcji Halliwick,
 • Kurs nauczania pływania – tytuł instruktora,
 • Kurs ratownictwa wodnego, WOPR Kraków – młodszy ratownik WOPR,
 • Kurs Metody Weroniki Sherborne,
 • Korekcja wad postawy – instruktor
 • Szkolenie –Pilates podstawowy
 • Konferencje i sympozja
 • Kongres – ,,Rehabilitacja po urazach rdzenia kręgowego”,
 • Międzynarodowa konferencja – ,,Diagnostyka i terapia w schorzeniach ścięgien”,
 • Sympozjum – ,,Neurologiczne aspekty rehabilitacji w chorobach kręgosłupa”.
[/toggle] [toggle title=”Współpraca – Katarzyna Krawczyk – Tłustwa„]

kasia krawczykMgr fizjoterapii (AWF Warszawa)

Kursy i szkolenia:

 • Skolioza w aspekcie neurokinezjologicznym,
 • Tkanki miękkie w pediatrii
 • Terapia manualna w pediatrii -Warsztaty
 • Neurologia dziecięca – warsztaty
 • Masaż tkanek głębokich
 • Terapia manualna w pediatrii -Warsztaty
 • Opieka geriatryczna
 • Mała motoryka- Warsztaty
 • Kurs NDT- Bobath Basic
 • Warsztaty Stymulacja prelingwalna i fizjoterapia w neonatologii
 • Kurs PNF i Skoliozy
 • Warsztaty Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi  zaburzeniami neurologicznym
 • Warsztaty Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensomotorycznymi i posturalno motorycznymi
 • Kurs PNF w Pediatrii
 • Kurs PNF Podstawowy
 • Kurs Analiza i terapia dziecka zagrożonego
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Kurs Terapii Manualnej wg Karla Lewita
 • Kurs Masażu Klasycznego
[/toggle] [toggle title=”Współpraca – Mateusz Goczał„]

Mateusz GoczalLicencjat fizjoterapii (AWF Warszawa)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski,

fizjoterapia studia magisterskie – w trakcie studiów

Kursy i szkolenia:

 • Crafta basic
 • Terapia manualna wg standardów IFOMPT Stanisława Legockiego (moduły: EB, EII, KI, KII, KIII, EM w trakcie dalszego szkolenia)
 • Stabilizacja stawów ( Moduł I stabilizacja centralna, Moduł II stabilizacja stawów kończyn, Moduł III stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa)
 • Kinesiologytaping kurs podstawowy
 • Projektowanie i wykonywanie termoformowalnych wkładek ortopedycznych SIDAS PODIATECH
 • Kurs instruktora rekreacji ruchowej: specjalność narciarstwo zjazdowe
[/toggle] [toggle title=”Współpraca – Wolontariusz – Dorota Muszyńska„]

Dorota MuszyńskaTechnik fizjoterapii

Fizjoterapeuta – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział Łódż
Wykładowca – TEB Edukacja Odział Piotrków Trybunalski

Kursy i szkolenia:

 • Funkcjonalna fizjoterapia chorych z niedowładem połowiczym – w trakcie szkolenia.
 • Kinezjotaping
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
 • Terapia manualna kręgosłupa
 • Manualny drenaż limfatyczny z elementami kinezjotapingu
 • Masaż bańką chińską
 • Kurs doskonalący masażu klasycznego
[/toggle] [/toggles]